fbpx

Upptid & tillgänglighet

Som en av få hosting, moln och VPS -leverantörer i Sverige så väljer vi att kontinuerligt och automatiserat, offentligt redovisa vår upptid. Detta för att vi tycker att du som kund, utöver våra redan tuffa SLA nivåer, ska kunna känna dig säker i vad det är du får när du köper dina molntjänster av oss.

Vår upptid

Vår upptid mäts kontinuerligt och publiceras här till vänster med 31 dagars historik. Upptiden mäts på infrastrukturen som helhet och ej på enskilda objekt. Mätpunkten är från globalt utplacerade servrar varpå ev. routingfel på internet globalt inkluderas.

Varför tillgängligheten spelar roll

Egentligen säger det sig själv. Om din vps, webbsida eller server ofta är otillgängliga så slutar till slut besökarna och användarna att besöka sidan. Att ha butiken öppen är så att säga en förutsättning för att någon ska kunna handla.

Vi har lagt stort fokus på att våra molntjänster alltid ska finnas där, med högsta prestanda.

beebyte