fbpx

SLA - Service Level Agreement

Att ha ett SLA för sin server gör att du kan sova lugnt om natten. Vi finns där dygnet om, årets alla dagar för att se till så att din server eller dina system fungerar som det är tänkt. Våra erfarna driftstekniker finns tillgängliga för att avhjälpa fel så att ni kan fortsätta att fokusera på er verksamhet.

SÅ FUNGERAR DET

I samband med att ni beställer SLA till er server så bestäms vilka mätpunkter som ska sättas upp för ert system samt om ni vill ha några särskilda åtgärdsinstruktioner. Därefter övervakas systemet regelbundet dygnet om. Vid ett larm så kommer våra tekniker att agera enligt åtgärdsinstruktionerna eller efter bästa förmåga för att avhjälpa felet.

SLA Basic

Bas-sla ingår alltid

Ingår

Inställelsetid kontorstid: 4 timmar

Inställelsetid övrig tid: ingår ej

Support kontorstid

Plattformsövervakning på underliggande komponenter

Kontakta oss

SLA Platform

Tecknas per organisation

995SEK / Månad

Inställelsetid kontorstid: 1 timme

Inställelsetid övrig tid: 1 timme

Support kontorstid

Plattformsövervakning på underliggande komponenter

Felanmälan övrig tid

Åtgärdsförsök OS kontorstid

Åtgärdsförsök OS övrig tid

Kontakta oss

SLA Platform + 

TECKNAS PER server

+295SEK / Mån

Inställelsetid kontorstid: 10 minuter

Inställelsetid övrig tid: 1 timme

Support kontorstid

Plattformsövervakning på underliggande komponenter

Felanmälan övrig tid

Åtgärdsförsök OS kontorstid

Åtgärdsförsök OS övrig tid

Åtgärdsförsök Applikation kontorstid

Åtgärdsförsök Applikation övrig tid

Kontakta oss

Viktigt att veta:

Vid användandet av beredskapstelefon eller vid larm från övervakning debiteras minst en timma konsultationstaxa (dubbla konsultationstaxan vid helg och natt (kl 18.00-08.00 samt lördag och söndag) enligt tjänstens allmänna villkor. Om driftstörningar som orsakats av beebyte föranleder samtal eller larm så debiteras inte kund.

beebyte