fbpx
container hosting

Caas - Container as a service

Vi tillhandahåller även CaaS, alltså Container as a Service, vilket betyder att du enkelt kan skapa och hantera containrar (t.ex. Docker) som innehåller din applikation i beebyte PaaS. Här nedan kan du läsa mer om vad tjänsten innebär för dig!

Container hosting med enkel deployment

 • Deploya från publika och privata Docker Hub Registries
 • Integration med Git/SVN och CI/CD tools
 • Support för stateful, legacy och microservice applikationer
 • Zero downtime-re-deployment och automatiserade uppdateringar
 • Deployment via “compose up” och “docker stack” kommando.

Automatisk skalning av prestanda och resurser

 • Automatisk vertikal och horisontal skalning 
 • Container auto-discovering och interlinking under skalning
 • Sticky sessions lastbalansering och smart trafik distribution
 • Sätt skalningsnivåer för CPU, minne, disk space ocu I/O användande per container
 • Skalbara förpacketerade kluster for komplexa applikationer
docker

Intuitiv kontrollpanel för full kontroll

 • Intuitivt användargränssnitt för enkel hantering
 • Avancerad configuration via SSH och CLI
 • Interaktiv filhanterare, statistik, last och log -hantering
 • Scriptning av repetetiva momenet
 • Automatisk hibernation av idle containers
 • Full tillgång till en uppsjö av open source applikationer
kubernetes

Förkonfigurerat Kubernetes -cluster

 • Kör skalbara microservices och förhindra dem från att fela
 • Provisionera ”slit-och-släng” kluster och undvik förvirring kring ägarskap och resursfrågor mellan utvecklingsteams.
 • Spara mera genom effektivt resursanvändande
 • Implementera CI/CD automation och utveckla snabbare med kortare release-cycle

kubernetes cluster

I den här videon kan du ser just hur enkelt det är att navigera i plattformen och smidigt det är att till exempel
implementera ett Kubernetes-cluster!

beebyte